Koncernledning och Stab

IMG_0115.jpg

Thomas Blades
VD & Koncernchef, 2015
Ekonomichef, 2006
Ordförande i ett flertal dotterbolag
inom STC Interfinanskoncernen

caroline.jpg

Caroline Andersson
VD-assistent, 1997

Ledning Koncernbolag

Henrik_bild_liten_hemsida.jpg

Henrik Karlsson,Förvaltare
Åkers Kronopark AB
henrik.karlsson@akerskronopark.se
076-137 04 06

CarinaSporrong_Hemsidan.jpg

Carina Sporrong,VD
Mälarum Fastigheter
carina.sporrong@malarum.se
0159- 80 03 51
Andra uppdrag bl.a.
Ledamot
Fastighetsägareföreningen Södermanland