STC Interfinans förstärker styrelsen med ytterligare kompetens inom Fastigheter, skog och finans

Vid årsstämman i STC Interfinans AB den 17 juni 2016 omvaldes Sten-Åke Lindstedt, och Bernt Magnusson som ledamöter och Peter Norlindh som styrelseordförande samt nyvaldes ledamöterna Sven-Olof Johansson, VD och huvudägare i FastPartner AB och Hans Rydstad med mångårig erfarenhet inom Corporate Finance hos Carnegie.

"Med den inriktning som bolaget nu har, med förvaltning av och investeringar i skog, fastigheter och finans, så kommer dessa nya ledamöter tillföra viktig kompetens. Jag ser fram emot att tillsammans med denna styrelse och STC Interfinans ledning fortsätta att utveckla STC Interfinansgruppen på ett framgångsrikt sätt."

Peter Norlindh
Styrelseordförande
STC Interfinans ABFör mer information, kontakta: 
Peter Norlindh, Ordförande
Tel: 070 794 01 01
Mail: p.norlindh@stcif.se
www.stcif.se

STC Interfinans AB

STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att bolaget äger och utvecklar mindre och medelstora företag. Verksamheten kommer fortsättningsvis vara uppdelad i tre områden – skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

Juni 2016


« Aktuellt