Altor Equity Partners förvärvar samtliga aktier i Åkers Holding

Under 2008 avyttrade STC Interfinans sitt huvudägande i Åkers till Altor men kvarstod med en 15%-ig minoritetspost.

 Åkers Holding verkar i en marknad som har präglats av låg efterfrågan under flera år. Detta har lett till att ytterligare omstruktureringar behöver genomföras i Åkers-koncernen och därtill hörande kapitaltillskott. Tillsammans med huvudägaren Altor har STC Interfinans bidragit till att stärka Åkers Holidings balansräkning, vilket ger bolaget goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten. I samband med denna process önskade Altor öka sin ägarandel, vilket ledde till att vi avyttrade vår 15%-iga ägarandel inklusive fordringar i Åkers Holding till Altor i December 2012.

Januari 2013 


« Aktuellt