Anders Hallberg ny VD och Koncernchef för STC Interfinans

Anders Hallberg har utsetts till ny vd och koncernchef för STC Interfinans. Han har tidigare varit koncernchef för den globala valstillverkaren Åkers. Anders Hallberg är 61 år, och tillträdde sin nya tjänst den 1 oktober.

– Det kändes både roligt och lockande när jag fick förfrågan om att ta över som koncernchef i STC Interfinans, berättar Anders Hallberg. Under mina fem år som koncernchef för Åkers var vi helägda av STC Interfinans. Det gör att jag sedan den tiden känner bolaget, dess ägare och övriga medarbetare väl.

Anders Hallberg har arbetat större delen av sitt liv inom verkstads- och stålindustrin, förutom Åkers har han bland annat varit koncernchef på ITT Flygt och vd på IMO. Han pensionerades från Åkers 2008 och har sedan fokuserat på ett antal styrelseuppdrag. Men nu tar han alltså steget över till en operativ verksamhet igen – och detta i ett bolag som är inne i en spännande utvecklingsprocess.

Spännande utveckling

– STC Interfinans har under de senaste åren genomfört en förändringsprocess till ett investmentbolag, främst med inriktning på fastigheter, skog, kapitalförvaltning samt frukt och grönt, berättar Peter Norlindh, ordförande i STC Interfinans. Bolagen inom frukt och grönt är nu samlade i en egen underkoncern, STC GreenFood. Denna verksamhet omsätter cirka 3 miljarder kronor per år.

– Det är nu med stor glädje styrelsen hälsar Anders Hallberg ånyo välkommen till STC Interfinans koncernen, avslutar Peter Norlindh.

För mer information, kontakta; 
- Anders Hallberg, vd och koncernchef i STC Interfinans, tel. 08-666 63 73
- Peter Norlindh, ordförande i STC Interfinans, tel. 08-666 63 82

STC Interfinans AB är ett privatägt, svenskt investmentbolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Koncernen skapar värdetillväxt genom att äga och utveckla mindre och medelstora företag, fastigheter, skogstillgångar samt genom handel med värdepapper och andra finansiella instrument. I koncernen ingår STC GreenFood, som är en av de största fristående aktörerna inom frukt- och grönsakshandel i Norden. Koncernen arbetar med inköp, import, grossistverksamhet och distribution samt med skurna och förädlade produkter. Verksamheterna inom STC Interfinans omsätter cirka 3,5 miljarder kronor per år och har ungefär 500 medarbetare.

Oktober 2011


« Aktuellt