STC Interfinans i korthet Fastighetsbolaget Mälarum Skogbolaget Åkers Kronopark Värdepapper Finansiella Innehav

 

Koncernstruktur

Koncernens verksamhet är samlad i tre områden – skogsbolaget Åkers Kronopark och fastighetsbolaget Åkers Styckebruk. Därtill har koncernen finansiella innehav och bedriver förvaltning av aktier och andra värdepapper. Denna organisation ger korta beslutsvägarna och knyter affärsutvecklingen närmare dotterbolagen. På så sätt kan specifika frågor – t ex om investeringar, strategiska riktlinjer, konkreta förbättringsinsatser, utvecklingsprojekt etc - hanteras på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.