Peter Norlindh, Ordförande
p.norlindh@stcif.se
08 - 666 63 82
070 - 794 01 01

Thomas Blades, VD & Koncernchef
t.blades@stcif.se
08 - 666 63 75
070 - 373 48 06

Caroline Andersson, VD-assistent
c.andersson@stcif.se
08 - 666 63 28
070 - 334 93 28

Maria Sundgren, Koncernredovisningsansvarig
m.sundgren@stcif.se
08 - 666 63 40
070 - 872 47 04

Om Bolaget

STC Interfinans har sitt ursprung i en verksamhet som grundades av affärsmannen och entreprenören Holger Hjelm, som arbetade med internationell handel och agenturverksamhet i olika branscher. Idag ägs STC Interfinans av en privat stiftelse. Under senare år har koncernen genomgått en omfattande renodling, som dels innebär att den arbetar med färre men större verksamheter, dels att Sverige och övriga Skandinavien blivit huvudmarknader för STC Interfinans. Renodlingen och den geografiska inriktningen på Skandinavien underlättar möjligheterna att kraftsamla kompetens och resurser och på så sätt skapa värdetillväxt på utvalda områden.

Kontakt

STC Interfinans AB
Grev Turegatan 20, Box 55605
SE-102 14 Stockholm
SWEDEN

Vxl: +46 8 666 63 00