Henrik_Hemsidan.jpg

Henrik Karlsson
Förvaltare Åkers Kronopark

Skogsbolaget Åkers Kronopark

- varsam värdeutveckling

Företaget äger och förvaltar skogsfastigheten Åkers Kronopark, som omfattar cirka 6 000 hektar, varav ungefär 4 500 hektar är produktiv skogsmark. Här bedrivs ett modernt och kommersiellt skogsbruk med försäljning av både timmer och massaved. Samtidigt är Åkers Kronopark ett populärt utflyktsmål, som lockar sportfiskare, vandrare, kanotister, ornitologer, geologer, bär- och svampplockare till området. Parallellt med produktionen i det kommersiella skogsbruket – och värdeutvecklingen på skogen – arbetar koncernen därför på att slå vakt om de fina rekreationsmöjligheter som Kronoparken erbjuder.

Under 2011 förvärvades Snäckstavik i Botkyrka kommun. Förvärvet omfattar totalt 1 600 hektar, varav cirka 940 hektar är produktiv skogsmark och cirka 450 hektar inägomark.

Miljötänkandet i skogsbruket är väl utvecklat. Sedan 2008 är Åkers Kronopark certifierad enligt den internationella standarden Forest Stewardship Council®(FSC®), som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Vi är certifierade enligt både FSC®och PEFC™ under Holmen Skog AB:s paraply med license code FSC-C009819.