Finansförvaltning - långsiktig avkastning

Koncernens finansförvaltning innefattar aktier och andra värdepapper. Uppdraget är att med låg risk och god avkastning förvalta det kapital som ägarna har anförtrott bolaget. 

Förvaltningen regleras av en Finanspolicy och ett Placeringsreglemente som årligen fastställs av styrelsen  i STC Interfinans.