AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter

AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter

Nu är Mälarum Fastigheter redo för expansion. Det anrika fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk ändrar sin verksamhetsinriktning och förändrar samtidigt sitt namn och sin profilering. Från och med den 29 januari bedrivs verksamheten under namnet Mälarum Fastigheter.
– Vår nya strategi är att fokusera på bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholm för att skapa en mer långsiktig och strukturerad portfölj, berättar vd Carina Sporrong.

Fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk har sedan 1980-talet förvärvat och utvecklat kommersiella lokaler, kulturbyggnader, industrifastigheter och bostadsfastigheter i Sverige. Efter Carina Sporrongs tillträde som vd 2011 genomfördes en genomlysning av verksamheten med flera förändringar som följd, bland annat ett internt förändringsarbete samt en delvis ny affärsstrategi.

– Nu har vi byggt en plattform som är redo för nya utmaningar. Det innebär att vår fortsatta strategi är att fokusera på en expansion av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Mälardalen samt Storstockholmsregionen. Våra investeringar styrs av långsiktighet med låg risk och sker när rätt förutsättningar föreligger, säger Carina Sporrong, vd.

Verksamhetens förändrade strategi ska även synas i företagets profilering. AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter och en ny grafisk profil har arbetats fram.

– Vi ser fram emot att få en tydligare identitet och det ska bli spännande att se hur det nya varumärket kommer att mottas! Nu när grunden är lagd är vi redo att expandera – fortsatt fokus är därför att strukturerat söka efter lämpliga objekt som passar i vår portfölj och vår långsiktiga strategi, säger Carina Sporrong.

För mer information, kontakta: 

Carina Sporrong, vd
Tel: 076 547 03 51
Mail: carina.sporrong@malarum.se
www.malarum.se

Mälarum Fastigheter
Mälarum Fastigheter är ett fastighetsbolag som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och kulturbyggnader. Våra fastigheter finns i Åkers styckebruk, Mariefred, Stockholm, Vellinge, Helsingborg och Örebro med en totalyta på 46 500 kvadratmeter. Tack vare vårt engagemang för kulturbyggnader har vi bland annat tilldelats Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård.

Januari 2016