STC Interfinans stärker styrelsen

STC Interfinans stärker styrelsen

Vid årsstämman i STC Interfinans AB den 17 juni 2016 omvaldes Sten-Åke Lindstedt, och Bernt Magnusson som ledamöter och Peter Norlindh som styrelseordförande samt nyvaldes ledamöterna Sven-Olof Johansson, VD och huvudägare i FastPartner AB och Hans Rydstad med mångårig erfarenhet inom Corporate Finance hos Carnegie.

”Med den inriktning som bolaget nu har, med förvaltning av och investeringar i skog, fastigheter och finans, så kommer dessa nya ledamöter tillföra viktig kompetens. Jag ser fram emot att tillsammans med denna styrelse och STC Interfinans ledning fortsätta att utveckla STC Interfinansgruppen på ett framgångsrikt sätt.”

Peter Norlindh
Styrelseordförande
STC Interfinans AB

För mer information, kontakta:
Peter Norlindh, Ordförande
070 794 01 01
p.norlindh@stcif.se
www.stcif.se