Mälarum fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Mariefred

Mälarum fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Mariefred

– Vår strategi är att fokusera på bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholmsområdet och det här är ett steg i den riktningen. Mariefred är en tillväxtort med bra pendlingsmöjligheter till Stockholm vilket ökar efterfrågan på bostäder. Det här är ett naturligt led för oss eftersom vi redan har delar av vår verksamhet i Mariefred, säger Carina Sporrong, VD Mälarum Fastigheter.

Mälarum Fastigheter äger sedan tidigare Gripsholms Värdshus och ett flertal bostadsfastigheter i centrala Mariefred. Precis som tidigare är det övergripande målet att skapa en stabil och långsiktig värdetillväxt genom att vara professionella, affärsmässiga och stå för kvalitet. God lönsamhet förenat med ett kulturellt ansvar ska genomsyra verksamheten.

– Många av våra bostadsfastigheter är gamla Q-märkta byggnader med charmig karaktär, alltifrån centralt belägna till herrgårdsmiljö. Vi har sedan 1980-talet tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska byggnader och kommer även i framtiden att värna om det kulturella arvet. Det gör att vi kan ta del av historiska kulturskatter även i framtiden, säger Carina Sporrong..

Att verksamhetens strategi fungerar väl har bland annat visat sig i mottagandet av Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård. Förra året tilldelades Mälarum Fastigheter även en topplacering vid AktivBo Benchmark Event.
– AktivBo premierar de fastighetsbolag som lyckas bäst i olika kategorier där vinnarna tilldelas en Kundkristall. 2015 blev Mälarum Fastigheter nominerade i kategorin för bästa service utifrån resultatet av en kundundersökning. För oss i fastighetsbranschen är det en ärofylld nominering som vi är oerhört stolta över, berättar Carina Sporrong.

Fakta om Mälarum Fastighets nyförvärv:

De nya förvärven omfattar fastigheterna Kantorn 5, Arrendatorn 1, Snickaren 6, Triton 1, Venus 9, Rättaren 3, Rättaren 11 och Borgaren 7. Total uthyrningsbar area är 7 561 kvadratmeter.

För mer information, kontakta:
Carina Sporrong, vd
076 547 03 51
carina.sporrong@malarum.se
www.malarum.se