Mälarum Fastigheter säljer Gripsholms Värdshus till Svenska Kulturpärlor

Mälarum Fastigheter säljer Gripsholms Värdshus till Svenska Kulturpärlor

Svenska Kulturpärlor har under de senaste 9,5 åren drivit Gripsholms Värdshus i Mariefred. Nu har vi skrivit ett avtal där de tar steget att också förvärva fastigheten där verksamheten bedrivs.
Svenska Kulturpärlor ägs av familjen Åström som sedan tidigare bland annat äger Dufweholms Herrgård i Katrineholm, Pelles Lusthus i Nyköping och Södertuna Slott utanför Gnesta.

– Redan 1986 ville min far, Göran Åström, förvärva Gripsholms Värdshus, berättar Fredrik Åström, VD på Svenska Kulturpärlor. Istället var det STC Interfinansgruppen som köpte fastigheten. Genom åren har STC Interfinans och dess dotterkoncern Mälarum Fastigheter gjort enastående renoveringar av värdshuset och gjort det till den historiska pärla det är idag.

– Styrelsen i STC Interfinans har tidigare tagit ett strategiskt beslut att avyttra gruppens industriella fastigheter för att fokusera på hyresbostadsfastigheter och skogsinnehav i Mälardalen säger Thomas Blades, VD på STC Interfinans.

Utifrån det beslutet har alltså familjen Åström fått möjligheten att förvärva fastigheten. Fredrik Åström uttrycker en stor glädje och stolthet över att han och hans familj fått förtroende och möjlighet att ta över en sådan betydande fastighet som Sveriges äldsta värdshus.

Affären slutförs den 15 april då Svenska Kulturpärlor AB tillträder fastigheten.

För mer information gällande köparen kontakta Fredrik Åström, VD Svenska Kulturpärlor, på tel 070-661 06 17. För mer information gällande säljaren kontakta Thomas Blades, VD STC Interfinans AB, på tel 070-373 48 06. För bilder besök www.kulturparlor.se/media.

Januari 2019

Mälarum fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Mariefred

Mälarum fastigheter förvärvar åtta fastigheter i Mariefred

– Vår strategi är att fokusera på bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholmsområdet och det här är ett steg i den riktningen. Mariefred är en tillväxtort med bra pendlingsmöjligheter till Stockholm vilket ökar efterfrågan på bostäder. Det här är ett naturligt led för oss eftersom vi redan har delar av vår verksamhet i Mariefred, säger Carina Sporrong, VD Mälarum Fastigheter.

Mälarum Fastigheter äger sedan tidigare Gripsholms Värdshus och ett flertal bostadsfastigheter i centrala Mariefred. Precis som tidigare är det övergripande målet att skapa en stabil och långsiktig värdetillväxt genom att vara professionella, affärsmässiga och stå för kvalitet. God lönsamhet förenat med ett kulturellt ansvar ska genomsyra verksamheten.

– Många av våra bostadsfastigheter är gamla Q-märkta byggnader med charmig karaktär, alltifrån centralt belägna till herrgårdsmiljö. Vi har sedan 1980-talet tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska byggnader och kommer även i framtiden att värna om det kulturella arvet. Det gör att vi kan ta del av historiska kulturskatter även i framtiden, säger Carina Sporrong..

Att verksamhetens strategi fungerar väl har bland annat visat sig i mottagandet av Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård. Förra året tilldelades Mälarum Fastigheter även en topplacering vid AktivBo Benchmark Event.
– AktivBo premierar de fastighetsbolag som lyckas bäst i olika kategorier där vinnarna tilldelas en Kundkristall. 2015 blev Mälarum Fastigheter nominerade i kategorin för bästa service utifrån resultatet av en kundundersökning. För oss i fastighetsbranschen är det en ärofylld nominering som vi är oerhört stolta över, berättar Carina Sporrong.

Fakta om Mälarum Fastighets nyförvärv:

De nya förvärven omfattar fastigheterna Kantorn 5, Arrendatorn 1, Snickaren 6, Triton 1, Venus 9, Rättaren 3, Rättaren 11 och Borgaren 7. Total uthyrningsbar area är 7 561 kvadratmeter.

För mer information, kontakta:
Carina Sporrong, vd
076 547 03 51
carina.sporrong@malarum.se
www.malarum.se

STC Interfinans stärker styrelsen

STC Interfinans stärker styrelsen

Vid årsstämman i STC Interfinans AB den 17 juni 2016 omvaldes Sten-Åke Lindstedt, och Bernt Magnusson som ledamöter och Peter Norlindh som styrelseordförande samt nyvaldes ledamöterna Sven-Olof Johansson, VD och huvudägare i FastPartner AB och Hans Rydstad med mångårig erfarenhet inom Corporate Finance hos Carnegie.

”Med den inriktning som bolaget nu har, med förvaltning av och investeringar i skog, fastigheter och finans, så kommer dessa nya ledamöter tillföra viktig kompetens. Jag ser fram emot att tillsammans med denna styrelse och STC Interfinans ledning fortsätta att utveckla STC Interfinansgruppen på ett framgångsrikt sätt.”

Peter Norlindh
Styrelseordförande
STC Interfinans AB

För mer information, kontakta:
Peter Norlindh, Ordförande
070 794 01 01
p.norlindh@stcif.se
www.stcif.se

AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter

AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter

Nu är Mälarum Fastigheter redo för expansion. Det anrika fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk ändrar sin verksamhetsinriktning och förändrar samtidigt sitt namn och sin profilering. Från och med den 29 januari bedrivs verksamheten under namnet Mälarum Fastigheter.
– Vår nya strategi är att fokusera på bostadsfastigheter i Mälardalen och Storstockholm för att skapa en mer långsiktig och strukturerad portfölj, berättar vd Carina Sporrong.

Fastighetsbolaget AB Åkers Styckebruk har sedan 1980-talet förvärvat och utvecklat kommersiella lokaler, kulturbyggnader, industrifastigheter och bostadsfastigheter i Sverige. Efter Carina Sporrongs tillträde som vd 2011 genomfördes en genomlysning av verksamheten med flera förändringar som följd, bland annat ett internt förändringsarbete samt en delvis ny affärsstrategi.

– Nu har vi byggt en plattform som är redo för nya utmaningar. Det innebär att vår fortsatta strategi är att fokusera på en expansion av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Mälardalen samt Storstockholmsregionen. Våra investeringar styrs av långsiktighet med låg risk och sker när rätt förutsättningar föreligger, säger Carina Sporrong, vd.

Verksamhetens förändrade strategi ska även synas i företagets profilering. AB Åkers Styckebruk byter namn till Mälarum Fastigheter och en ny grafisk profil har arbetats fram.

– Vi ser fram emot att få en tydligare identitet och det ska bli spännande att se hur det nya varumärket kommer att mottas! Nu när grunden är lagd är vi redo att expandera – fortsatt fokus är därför att strukturerat söka efter lämpliga objekt som passar i vår portfölj och vår långsiktiga strategi, säger Carina Sporrong.

För mer information, kontakta: 

Carina Sporrong, vd
Tel: 076 547 03 51
Mail: carina.sporrong@malarum.se
www.malarum.se

Mälarum Fastigheter
Mälarum Fastigheter är ett fastighetsbolag som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och kulturbyggnader. Våra fastigheter finns i Åkers styckebruk, Mariefred, Stockholm, Vellinge, Helsingborg och Örebro med en totalyta på 46 500 kvadratmeter. Tack vare vårt engagemang för kulturbyggnader har vi bland annat tilldelats Europa Nostra Awards för kulturgärningar och god byggnadsvård.

Januari 2016

Thomas Blades ny VD och koncernchef för STC Interfinans

Thomas Blades ny VD och koncernchef för STC Interfinans

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i STC Interfinans AB onsdagen den 26 augusti 2015 beslutade styrelsen att Thomas Blades, utöver att fortsatt inneha tjänsten som CFO, även skall tillträda som VD och Koncernchef för bolaget den 1 september 2015. Thomas efterträder således Anders Hallberg som gick i pension idag den 1 september 2015.

”Min övertygelse är att Thomas, med sin breda kunskap inom ekonomi och finans samt långa erfarenhet och kännedom om gruppen, är synnerligen lämpad att på ett framgångsrikt sätt fortsätta utveckla STC Interfinans gruppen utifrån dagens struktur dvs de tre affärsområdena  Fastigheter, Skog och Finansförvaltning”.

Peter Norlindh
Styrelseordförande
STC Interfinans AB

För mer information, kontakta;
– Thomas Blades, vd och koncernchef i STC Interfinans AB: +46 8 666 63 75
– Peter Norlindh, ordförande i STC Interfinans AB: +46 8 666 63 82

STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att bolaget äger och utvecklar mindre och medelstora företag. Verksamheten kommer fortsättningsvis vara uppdelad i tre områden – skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

September 2015