Fastighets­gruppen

Mälarum Fastigheter erbjuder mer än bostäder och kommersiella lokaler – vi ger dig även kulturhistoria. Vi är en fastighetsgrupp som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och kulturbyggnader. Våra fastigheter finns i Åkers Styckebruk, Mariefred och Stockholm med en totalyta på cirka 30 000 kvadratmeter.

Carina Sporrong
VD Mälarum Fastigheter

0159-80 03 51
carina.sporrong@malarum.se