Fastighets­gruppen

AB Åkers Styckebruk erbjuder mer än kulturfastigheter och  kommersiella lokaler – vi ger dig även kulturhistoria. Vi är en fastighetsgrupp som sedan 1980-talet äger, förvaltar och utvecklar kulturbyggnader och ett fåtal kommersiella lokaler. Våra fastigheter finns främst i Åkers Styckebruk.

FREDRIK OHLIW
CFO AB Åkers Styckebruk

0159-105 45
fredrik.ohliw@malarum.se