Finans­förvaltning

– Långsiktig avkast­ning

Koncernens finansförvaltning innefattar aktier, aktiefonder, räntefonder och andra värdepapper. Uppdraget är att med låg risk och god avkastning förvalta det kapital som ägarna har anförtrott bolaget.

Den löpande förvaltningen sköts av VD och den för ändamålet speciellt bildade Placeringskommittén.

Förvaltningen regleras av en Finanspolicy och ett Placeringsreglemente som årligen fastställs av styrelsen i STC Interfinans.