Skogsbolaget 

– Varsam och stabil värdeutveckling

Företaget äger och förvaltar skogsfastigheten Åkers Kronopark, som omfattar cirka 6 000 hektar, varav ungefär 4 500 hektar är produktiv skogsmark. Här bedrivs ett modernt och kommersiellt skogsbruk med försäljning av både timmer och massaved. Samtidigt är Åkers Kronopark ett populärt utflyktsmål, som lockar sportfiskare, vandrare, kanotister, ornitologer, geologer, bär- och svampplockare till området. Parallellt med produktionen i det kommersiella skogsbruket – och värdeutvecklingen på skogen – arbetar koncernen därför på att slå vakt om de fina rekreationsmöjligheter som Kronoparken erbjuder.

Under 2022 förvärvades området Håckren i Åre kommun, som omfattar totalt cirka 550 hektar, varav cirka 500 hektar är produktiv skogsmark.

Under 2011 förvärvades området Snäckstavik i Botkyrka kommun, som idag omfattar totalt 1 500 hektar, varav cirka 900 hektar är produktiv skogsmark och cirka 450 hektar inägomark. Även Snäckstavik, som är en del av Grödinglandet i Botkyrka, är ett populärt utflyktsmål för de som uppskattar natur och gammal kulturmiljö.

Miljötänkandet i skogsbruket inom Åkers Kronopark, Håckren  och Snäckstavik är långsiktigt och väl utvecklat. Bolagen är certifierade enligt den internationella standarden Forest Stewardship Council®(FSC®), som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Vi är certifierade enligt både FSC®och PEFC under Skogscertifiering Prosilva AB:s paraply med licenskoderna PEFC/05-22-19 och FSC-C105738.

Henrik Karlsson
Förvaltare Åkers Kronopark AB

076-137 04 06
henrik.karlsson@akerskronopark.se