Koncernledning och stab

Thomas Blades
VD/CEO

+46 8-666 63 75
t.blades@stcif.se

VD & Koncernchef, 2015
Ekonomichef, 2006
Ordförande i ett flertal dotterbolag inom STC Interfinanskoncernen

Caroline Andersson
VD-assistent (Föräldraledig)

+46 8 666 63 28
c.andersson@stcif.se

VD-assistent sedan 1997

 

Styrelse

Peter Norlindh
Ordförande

Andra uppdrag bl.a.
– Oryx Holding AB (Ordförande)
– Lagans Byggnads AB (Ledamot)
– Friends of the Panzi Hospital (Ledamot)
– Dufweholms Herrgård AB (Ledamot)
– Ledamot i ett flertal dotterbolag inom STC Interfinanskoncernen

Sven-Olof Johansson
Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
– Fastpartner AB (med dotterbolag) (VD och Ledamot)
– Autoropa AB (Ledamot)
– Tartt Förvaltning AB (Ledamot)
– Samhällsbyggnadsbolaget SBB (Ledamot)

Sten-Åke Lindstedt
Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
– Mölle Hamn Ekonomisk Förening

Hans Rydstad
Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
– Stiftelsen för Strategisk Forskning (Ledamot)
– Kapitalförvaltningskommittén i Stiftelsen för Strategisk Forskning (Ledamot)
– Bystad Holding AB (Ledamot)
– Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse (Ledamot)
– Remeo AB (Ledamot)
– Fastighets AB Stenvalvet (Ledamot)
– Senior rådgivare Carnegie Investment bank

Ledning Koncernbolag

Carina Sporrong
VD Mälarum Fastigheter

0159-80 03 51
carina.sporrong@malarum.se

Henrik Karlsson
Förvaltare Åkers Kronopark AB

076-137 04 06
henrik.karlsson@akerskronopark.se