Styrelse

PETER BÄÄRNHIELM
Ordförande

Andra uppdrag bl.a.
– Wigge & Partners Advokat KB (Partner) 2020

Hans Rydstad
Vice ordförande

Andra uppdrag bl.a.
– Stiftelsen för Strategisk Forskning (Ledamot)
– Kapitalförvaltningskommittén i Stiftelsen för Strategisk Forskning (Ledamot)
– Bystad Holding AB (Ledamot)
– Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse (Ledamot)
– Remeo AB (Ledamot)
– Fastighets AB Stenvalvet (Ledamot)
– Senior rådgivare Carnegie Investment bank

Sven-Olof Johansson
Ledamot

Andra uppdrag bl.a.
– Fastpartner AB (med dotterbolag) (VD och Ledamot)
– Autoropa AB (Ledamot)
– Tartt Förvaltning AB (Ledamot)
– Samhällsbyggnadsbolaget SBB (Ledamot)

Peter Norlindh
Suppleant

Andra uppdrag bl.a.
– Oryx Holding AB (Ordförande)
– Lagans Byggnads AB (Ledamot)
– Friends of the Panzi Hospital (Ledamot)
– Dufweholms Herrgård AB (Ledamot)
– Ledamot i ett flertal dotterbolag inom STC Interfinanskoncernen

Stab

Caroline Andersson
VD-assistent

+46 8 666 63 28
c.andersson@stcif.se

VD-assistent sedan 1997

 

Ledning Koncernbolag

FREDRIK OHLIW
CFO AB Åkers Styckebruk

0159-105 45
fredrik.ohliw@malarum.se

 

Henrik Karlsson
Förvaltare Åkers Kronopark AB

076-137 04 06
henrik.karlsson@akerskronopark.se