Långsiktigt ansvars­tagande

STC Interfinans tar ett brett ansvar för de miljöer och människor som påverkas av koncernens verksamhet. Det tydligare exemplet på detta är de projekt som bedrivits i och kring Åkers Styckebruk och Mariefred sedan mitten av 1980-talet. Det här är klassiska industrimiljöer där det tillverkades kanoner redan på 1500-talet. I början av 1800-talet inleddes en ny era när det gamla styckebruket började leverera gjutjärnsvalsar. Därmed lades den första grundsten till det företag – Åkersgruppen – som STC Interfinans länge var ensam ägare till.

Eftersom koncernen länge varit en stor arbetsgivare på orten blev det naturligt att bidra med kunskap och finansiella resurser också i kulturella sammanhang. Bakom dessa initiativ stod koncernens ägare Holger Hjelm och de senaste 25 åren har det gjorts stora satsningar i upprustningar av historiska byggnader och hela industrimiljöer – t ex av den gamla masugn som byggdes i Åkers Styckebruk år 1795, av Gripsholms Värdshus och Åkers herrgård samt den omgivande parken. De omfattande restaureringsarbetena har fått internationell uppmärksamhet. År 1992 hedrades AB Åkers Styckebruk och Holger Hjelm med diplom från Europa Nostra, ”International association for the protection and enhancement of Europe´s architectural and natural heritage” för de välhållna byggnaderna i bruksområdet.

Skottvångs Gruva är ett annat av koncernens kulturprojekt. Gruvdriften påbörjades redan på medeltiden och avslutades först på 1920-talet. Idag ägs Skottvångs Gruva av Åkers Kronopark AB, som ansvarat för upprustningen av flera fastigheter på området. Verksamheten är utarrenderad till en fristående operatör, som driver ett värdshus med konferensmöjligheter och även erbjuder mängder av populära och uppskattade evenemang året runt.