Historik

– Från mångfald till renodling

Det som idag är STC Interfinans grundades av affärsmannan och entreprenören Holger Hjelm i början av 1950-talet. Verksamheten samlades senare i affärs- och industrikonglomeratet Interfinans, som hade en bred inriktning på internationell handel och agenturverksamhet i olika branscher – t ex stål, oljeprodukter, fastigheter, värdepapper, byggmaterial, livsmedel, maskiner och fordon, verkstadsprodukter samt massa- och pappershandel.

Holger Hjelm var en skicklig affärsman med ett brett internationellt nätverk och med tiden kom bl a oljehandel, byggmaterial samt massa- och pappershandel att stå alltmer i fokus. Under 1985 förvärvade Interfinans företaget Åkers, som utvecklades till en ledande tillverkare av valsar för stålindustrin. Denna position skapades genom en kombination av tilläggsförvärv – både i Europa och USA – och organiskt utveckling av Åkers. Under 2008 avyttrade koncernen sitt huvudägande i Åkers men kvarstod med en 15%-ig minoritetspost. Under 2012, i samband med en omstrukturering och kapitalisering av Åkerskoncernen avyttrades de resterande 15%.

I början av 90-talet investerade STC Interfinans i en minoritetsandel i frukt och grönsaksimportören Ewerman AB i Helsingborg. Det var första steget i bildandet av STC GreenFood, en av ledande aktörerna inom Frukt- och Grönsakshandel/förädling i Sverige. I slutet av 2015 avyttrades STC GreenFood och STC Interfinans hade då slutfört den konsolidering av tillgångarna som påbörjades efter Holger Hjelms bortgång 2004.

Idag utgörs verksamheten av fastighetsgruppen Mälarum, och skogsbolaget Åkers Kronopark med dotterbolag samt Finansförvaltning.