Koncern­struktur

Koncernens verksamhet är samlad i tre områden – skogsbolaget Åkers Kronopark och fastighetsgruppen Mälarum fastigheter samt förvaltning av finansiella innehav. På så sätt kan specifika frågor – till exempel om investeringar, strategiska riktlinjer, konkreta förbättringsinsatser, utvecklingsprojekt etc. hanteras på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.

Fastighetsgruppen

AB Åkers Styckebruk äger, förvaltar och utvecklar främst kulturbyggnader i Åkers Styckebruk. AB Åkers Styckebruk har sedan begynnelsen tagit ett stort ansvar för kulturhistoriska byggnader i Åkers Styckebruk och kommer så även göra i fortsättningen. Dessutom investerar AB Åkers Styckebruk i fastighetsfonder om minoritetsägande i kommersiella fastighetsbolag i Mälardalen och i Stor-Stockholmsregionen.

Skogsbolaget

Företaget äger och förvaltar skogsfastigheterna Åkers Kronopark (Strängnäs/Gnesta kommun), Håckren (Åre kommun) och Snäckstavik (Botkyrka kommun), vilka totalt omfattar ca 8 000 hektar, varav ungefär 5 900 hektar är produktiv skogsmark. Här bedrivs ett modernt och kommersiellt skogsbruk med försäljning av både timmer och massaved. Samtidigt är Åkers Kronopark och Snäckstavik populära utflyktsmål, som lockar sportfiskare, vandrare, kanotister, ornitologer, geologer, bär- och svampplockare till områdena. Parallellt med produktionen i det kommersiella skogsbruket - och värdeutvecklingen på skogen - arbetar koncernen därför på att slå vakt om de fina rekreationsmöjligheter som dessa egendomar erbjuder.

Finansförvaltning

Koncernens finansförvaltning innefattar aktier och andra värdepapper. Uppdraget är att med låg risk och god avkastning långsiktigt förvalta bolagets kapital samt hantera koncernens likviditetsöverskott och likviditetsbehov.