Thomas Blades ny VD och koncernchef för STC Interfinans

Thomas Blades ny VD och koncernchef för STC Interfinans

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i STC Interfinans AB onsdagen den 26 augusti 2015 beslutade styrelsen att Thomas Blades, utöver att fortsatt inneha tjänsten som CFO, även skall tillträda som VD och Koncernchef för bolaget den 1 september 2015. Thomas efterträder således Anders Hallberg som gick i pension idag den 1 september 2015.

”Min övertygelse är att Thomas, med sin breda kunskap inom ekonomi och finans samt långa erfarenhet och kännedom om gruppen, är synnerligen lämpad att på ett framgångsrikt sätt fortsätta utveckla STC Interfinans gruppen utifrån dagens struktur dvs de tre affärsområdena  Fastigheter, Skog och Finansförvaltning”.

Peter Norlindh
Styrelseordförande
STC Interfinans AB

För mer information, kontakta;
– Thomas Blades, vd och koncernchef i STC Interfinans AB: +46 8 666 63 75
– Peter Norlindh, ordförande i STC Interfinans AB: +46 8 666 63 82

STC Interfinans AB är ett privatägt svenskt investmentbolag som är inriktat på långsiktig portföljförvaltning där värdetillväxt skapas genom att bolaget äger och utvecklar mindre och medelstora företag. Verksamheten kommer fortsättningsvis vara uppdelad i tre områden – skogskoncernen Åkers Kronopark, fastighetskoncernen Åkers Styckebruk och STC Interfinans finansförvaltning.

September 2015